Disclaimer

Aan de informatie en data op deze site kan geen enkel recht worden ontleend. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt, waarbij DFM N.V. zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om de vermelde gegevens, waaronder in ieder geval begrepen prijzen en rentepercentages, te wijzigen.

 

DFM N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die bezoekers van deze site lijden door het gebruik van deze site en/of de daarin opgenomen informatie.